Partnerskabet

13 virksomheder, tre universiteter og to GTS-institutter deltager i DRIP. Styregruppen består af 14 medlemmer på tværs af fødevare- og teknologivirksomheder og videnpartnere.

Partnere

Partnerskabet er i tæt dialog med Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for at sikre, at vigtige hensyn til regulering hele tiden bliver taget i betragtning.

Organisation

DRIPs styregruppe består af 14 medlemmer:

Partnership management team følger fremdriften tæt og er sparringspartner for Technical manager og Partnership manager. Partnership management team består af:

Partnership manager:

Technical manager:

Technical Coordination Committee har fokus på fremdrift, output og koordinering mellem arbejdspakker og består af de otte arbejdspakkeledere og Partnership Management Team.

Funding

DRIP er støttet med DKK 50m fra Innovationsfonden. De deltagende parter investerer tilsammen DKK 48m.

Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.