Som forløber for DRIP blev der fra 2013-2016 gennemført et projekt Vandeffektive Mejerier med deltagelse af en række mejerier, teknologileverandører, videnpartnere og myndigheder og med DHI som leder.

Projektets formål har været at nedbringe vandforbruget i mejeribranchen i DK under hensyntagen til mejeriernes økonomi, fødevaresikkerhed, arbejds- og miljøforhold. Der er tilstræbt holistiske løsninger, hvor også energi og ressourceforhold indgår – ligesom løsninger med styrket organisering og ledelse. Et delmål har været at styrke dansk eksport af systemløsninger og dertil knyttet mejeri- og vandteknologi.

Vandeffektive Mejerier er nu klar til at præsentere resultater i en rapport, der kan findes her.

 

Share This