Forløber præsenterer resultater

Som forløber for DRIP blev der fra 2013-2016 gennemført et projekt Vandeffektive Mejerier med deltagelse af en række mejerier, teknologileverandører, videnpartnere og myndigheder og med DHI som leder. Projektets formål har været at nedbringe vandforbruget i...

DRIP på DWF’s årsmøde

Den 30. januar 2018 var DTU vært for Danish Water Forums årsmøde. Og en række resultater fra DRIP blev præsenteret i fire indlæg, som både gav eksempler på arbejdet med konkret at genbruge vand hos fødevarevirksomhederne og mere generelle analyser og koncepter...

Effektiv udnyttelse af vandressourcen

Cirkulær økonomi er et af de begreber, som fanger tidsånden netop nu, og som har store potentialer, der kan flytte produktionsdanmark i en langt mere bæredygtig retning. Her har den danske fødevareklynge en unik styrkeposition. L&F lancerer derfor en række...

Mød DRIP til Danish Water Forums årsmøde 2018

Den 30. januar 2018 afholder Danish Water Forum sit årlige møde på DTU. DRIP er med og vil præsentere resultater fra en række aktiviteter. Du kan her bl.a. høre om et CIP-projekt hos Carlsberg, vandgenbrug hos Danish Crown og eco-efficiency analyse hos HK Scan. Læs...

55 % vandbesparelser i sigte

Jifeng Yang, som er Ph.d.-studerende på DTU og i DRIP, har netop gennemført et større studie af rengøringen af rør med meget lovende resultater. Undersøgelserne viser, at der potentielt kan spares mindst 55 % af skyllevandet sammenlignet med de konventionelle...