Arkiv

Her kan findes pressemedelelser, presseklip, nyheder mv.

NYHEDER

Forløber præsenterer resultater

Som forløber for DRIP blev der fra 2013-2016 gennemført et projekt Vandeffektive Mejerier med deltagelse af en række mejerier, teknologileverandører, videnpartnere og myndigheder og med DHI som leder. Projektets formål har været at nedbringe vandforbruget i...

læs mere

DRIP på DWF’s årsmøde

Den 30. januar 2018 var DTU vært for Danish Water Forums årsmøde. Og en række resultater fra DRIP blev præsenteret i fire indlæg, som både gav eksempler på arbejdet med konkret at genbruge vand hos fødevarevirksomhederne og mere generelle analyser og koncepter...

læs mere

Effektiv udnyttelse af vandressourcen

Cirkulær økonomi er et af de begreber, som fanger tidsånden netop nu, og som har store potentialer, der kan flytte produktionsdanmark i en langt mere bæredygtig retning. Her har den danske fødevareklynge en unik styrkeposition. L&F lancerer derfor en række...

læs mere

55 % vandbesparelser i sigte

Jifeng Yang, som er Ph.d.-studerende på DTU og i DRIP, har netop gennemført et større studie af rengøringen af rør med meget lovende resultater. Undersøgelserne viser, at der potentielt kan spares mindst 55 % af skyllevandet sammenlignet med de konventionelle...

læs mere

Kom med på Market Visit USA

Kom med til Industrial Water and Cleaning Tour til USA. DRIP afholder i samarbejde med Eksportrådet en tur til USA fra 18.-22. september 2017, hvor du som virksomhed vil få indsigt i det amerikanske marked for industriel vandbehandling, spildevandsløsninger mv. rettet...

læs mere

Carlsberg vil gøre rent med mindre vand

Rengøring er en af de allermest vandforbrugende processer hos fødevarevirksomhederne. Samtidig bruges der også ofte en stor mængde energi og kemikalier. Rengøringsprocesserne er ofte centrale at tage fat på, når potentialerne for forbedret vandeffektivitet skal...

læs mere

USA lærer af danske erfaringer

Fem dage i slutningen af januar 2017 afholder DRIP i samarbejde med Eksportrådet i Nordamerika og Landbrug & Fødevarer et markedsbesøg i USA inden for industrielt spildevand i fødevareindustrien. Den amerikanske fødevareindustri står overfor en række udfordringer,...

læs mere

Fokus på eksport til USA

Fokus på eksport af danske løsninger til vandbesparelser i fødevareindustrien til det amerikanske marked Kom med til USA og bliv opdateret på mulighederne for eksport af løsninger til det amerikanske marked inden for industrielt vandforbrug og spildevand med fokus på...

læs mere

DRIP-workshop gør status

Den 25.-26. oktober 2016 var alle DRIP-partnere samlet til workshop i Fredericia. Hele 53 personer var tilmeldt fra de deltagende partnere og myndigheder, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Formålet var dels at gøre status på...

læs mere

Nye forretningsmodeller klar til test

Copenhagen Business School med Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen og Teknologisk Institut med Tom C. Thomsen og Ole Kjeldal Jensen i spidsen arbejder i DRIP bl.a. på at udvikle generiske forretningsmodeller. Arbejdet sker med afsæt i helt nye data fra en større...

læs mere

Sydafrikansk interesse for DRIP

Fra 5.-8. september 2016 er et hold sydafrikanere på en fact-finding mission til Danmark for med egne øjne at få erfaringer med danske løsninger indenfor vand og miljø og lære af danske erfaringer. Besøget ligger i forlængelse af opbygningen af et stærkt samarbejdet...

læs mere

DRIP præsenteres i Sydafrika

Professor Susanne Knøchel (KU), som står i spidsen for DRIPs aktiviteter i arbejdspakke 6 om monitorering, rejser til Durban, Sydafrika den 15.-19. maj. Her vil Susanne bl.a. præsentere DRIP på en workshop i forbindelse med WISA-konferencen. Workshoppen er et vindue...

læs mere

Slagterier jagter vandbesparelser

Tre slagterier og en række teknologileverandører og videnpartnere i partnerskabet havde den 10. marts 2016 sat hinanden stævne hos Danish Crown i Horsens. Formålet var at zoome ind på processer på svine-, kreatur- og fjerkræslagterier, hvor der er potentialer for at...

læs mere

Samarbejde mellem danske vandsatsninger

Inden for de seneste par år er flere projekter vedrørende vandeffektivitet i fødevareindustrien blevet søsat. Det drejer sig bl.a. om DRIP, REWARD og Vandeffektive Mejerier, som hver især fokuserer på vandbesparelser og -genbrug i fødevareindustrien...

læs mere

Fra potentialer til projekter

20 projektdeltagere fra teknologivirksomheder og videnpartnere var 25. februar 2016 samlet hos Tulip i Vejle for at bruge en dag sammen på at identificere konkrete projekter, der skal give vandbesparelser for den deltagende kødforarbejdningsindustri. Workshoppen var...

læs mere

Teknologipartnere åbner dørene

    I DRIP bliver der udviklet nye teknologier, løsninger og koncepter for vandbesparelser i fødevareindustrien, hvor en række teknologipartnere i tæt samarbejde med fødevarevirksomheder skal finde nye veje. En af teknologipartnerne er Alfa Laval, som 13....

læs mere

Workshop hos Carlsberg

20 projektdeltagere fra teknologivirksomheder og videnpartnere var 19. november 2015 samlet hos Carlsberg i Fredericia for at bruge en dag sammen på at identificere konkrete projekter, der skal give vandbesparelser. Workshoppen er en del af WP2, hvor indledende...

læs mere

PRESSE

Genbrug af vand er guld værd

Hos Arla Foods Ingredients er man netop gået i gang med et pilotprojekt, hvor vand fra fabrikken i Nr. Vium (Danmark Protein) skal renses og behandles, så det igen kan bruges i produktionen – i første omgang til tekniske formål – i stedet for at blive...

læs mere

Hækkerup: “Rent vand kræver indsats.”

“Bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion er et helt centralt element i kampen for større generel bæredygtighed på globalt plan. Det er Danmark rigtig gode til, og derfor skal vi gå forrest i indsatsen”. Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug &...

læs mere

Genbrug procesvandet

Tidligere var der tradition for, at fødevareindustrien skulle bruge rent drikkevand til alle de vandforbrugende processer i fabrikken. I dag er der en stigende erkendelse af, at ikke alle processer har behov for en vandkvalitet, der opfylder samtlige krav til...

læs mere