Teknologier

 

WP3 Vandeffektive produktionslinjer inkl. ‘closed loop’-løsninger

I WP3 testes mulighederne for at spare vand med nyt, forbedret produktionsudstyr eller modifikationer af eksisterende produktionslinjer, fx gennem closed loops. Mulighederne vil blive testet i pilot- eller større skala i tæt samarbejde mellem teknologi- og fødevarevirksomhederne. Der vil være stor vægt på solid dokumentation af performance og udarbejdelse af veldefinerede business cases for at styrke mulighederne for senere at kommercialisere teknologierne. Samtidig vil der blive foretaget vurderinger og benchmark af bæredygtighed og miljøeffektivitet.

Mål for WP3

  • At udvikle, teste og – hvor det er muligt – demonstrere nye løsninger til øget vandeffektivitet gennem ny produktionsteknologi eller closed loops.

WP3-leder

Lars Neubert

Head of Projects, Industry, DHI

WP4 Rengøringsteknologi og -koncepter inkl. CIP

Rengøringsprocesser bruger ofte store mængder vand. Denne arbejdspakke undersøger mulighederne for at reducere vandforbruget ved rengøring på en hygiejnisk forsvarlig måde. Forskellige scenarier vil blive undersøgt i pilotskala eller større skala i tæt samarbejde mellem teknologileverandører, fødevarevirksomheder og forskningspartnere. Mulighederne for at afkorte og optimere rengøringen ved at anvende processtyring og sensorteknologi til aktivt at udnytte on-line-data vil blive undersøgt. Undersøgelserne vil blive suppleret med økonomiske analyser samt vurdering af hygiejne og fødevaresikkerhed. Detaljeret dokumentation af alle prøver, herunder mikrobiologiske og kemiske parametre vil give de nødvendige data til udarbejdelse af en solid business case for de mest lovende løsninger.

Mål for WP4

• At udvikle, teste og implementere rengøringsstrategier med reduceret vandforbrug ved hjælp af nye og eksisterende rengøringsteknologier, sensorteknologier og databehandlingsmetoder.

WP 4 leder

Mikkel Nordkvist

Global Competence Development Manager, Alfa Laval

WP5 Spildevandsbehandling og genbrug af spildevand

Behandling af spildevand eller procesvand for at opnå den nødvendige kvalitet til af vandet til genbrug i forsyningsfunktioner som kølevand, kedelfødevand mv. vil ofte være attraktivt, da denne form for genbrug ikke er omfattet af fødevaresikkerhedsbestemmelserne. Med udgangspunkt i ’water-fit-for-purpose’-konceptet vil det ofte være nødvendigt at anvende en palet af vandbehandlings- og separationsteknologier for at opnå den ønskede vandkvalitet. Vandbehandlingsløsningerne vil ofte skulle skræddersyes til den specifikke produktionsproces i hver af de fire fødevareindustrier for at opnå økonomisk attraktive og miljøeffektive løsninger.

Fokus vil være på omkostningseffektiv fjernelse af kulstof og kvælstof kombineret med membranfiltrering og desinfektion, og specielt på samspillet mellem indledende biologisk behandling og efterfølgende polering. Disse løsninger vil oftest samtidig være meget velegnede til industrielle symbioser, hvor behandlet spildevand eller procesvand ledes til andre vandforbrugende industrier.

Mål for WP 5

• At udvikle, afprøve og – hvor det er muligt – demonstrere ny teknologi og løsninger til omkostningseffektiv behandling af procesvand og genbrug i forsyningsfunktioner eller som leverance til andre industrier i et symbiosepartnerskab.

WP 5 leder

Steen Bitsch

Project Manager, Ultraaqua