Sikkerhed

 

WP1 Regulering af fødevaresikkerhed og miljø

En stor udfordring for genbrug af vand i fødevareindustrien er at dokumentere, at det kan ske uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed og – kvalitet. WP1 vil identificere lovgivningsmæssige og andre temaer på nationalt plan, på EU-plan og i forhold til udvalgte 3. lande, der kan være en hindring for genanvendelse af vand. WP1 vil arbejde med risikovurderinger af de nye, innovative tilgange til genbrug af vand i ’best practice’- og fyrtårnsprojekterne. Dette arbejde støtter op om udviklingen af branchekoder for genbrug af vand, som efterfølgende vil blive vurderet af Fødevarestyrelsen, integreret i den officielle kontrol og derved ændre tidligere administrativ praksis, så mulighederne for genbrug af vand øges.

De større fødevareindustrier skal overholde de fremtidige EU-standarder om bedste tilgængelige teknikker (BREF standarder). WP1 vil understøtte samarbejdet med Miljøstyrelsen på dette område og derigennem bidrage til udviklingen af relevante EU-BREF-standarder og EU-standarder for vandgenanvendelse, der vil øge vandeffektiviteten og genanvendelsen i den europæiske fødevaresektor.

Mål for WP1

  • At identificere lovgivningsmæssige og andre udfordringer på nationalt og internationalt plan indenfor fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet og støtte op om ’best practice’- og fyrtårnsprojekterne ved at udføre “ad hoc”-risikovurderinger.
  • At udvikle nationale branchekoder om sikker genbrug af vand og fremme udviklingen af ​​EU-retningslinjer om genbrug af vand.
  • At bidrage til udviklingen af ​​EU-BREF-standarder og EU-standarder for vandgenbrug, der vil reducere vandforbruget og øge effektiviteten og vandgenbrug i den europæiske fødevaresektor.

WP1-leder

Lisbeth Truelstrup Hansen
Professor, DTU Food