Muligheder og Scenarier

 

WP2 Kortlægning og systemanalyse

For hver slutbruger vil vand-, energi- og ressourcestrømmene blive analyseret og dokumenteret i detaljer, og et katalog over nye muligheder for minimering af vandforbrug vil blive udarbejdet. De mest lovende scenarier analyseres i detaljen med hensyn til økonomi, return-on-investment og bæredygtighed. Viser analyserne, at der er behov for yderligere forskning, udvikling og/eller pilot-tests, vil WP2 give input til de øvrige arbejdspakker.

Derudover vil WP2 udvikle værktøjer til hurtig vurdering af vandeffektivitet. Værktøjerne vil efterfølgende blive anvendt i WP7 i 20-25 forskellige fødevarevirksomheder for at kortlægge potentialer og muligheder for at implementere ’best practice’ løsninger.

Mål for WP 2

• At give et overblik over vand- og energistrømme samt ressourceforbrug (fx råvarer og kemikalier) og identificere og evaluere vandeffektivitet og øvrige mulige besparelser ved nye scenarier.

WP2-leder

Martin Andersen

Business Development manager, DHI