Monitorering & kontrol

WP6 Monitorering og kontrolsystemer (sensorer, HACCP, kvalitetssikring)

Forudsætningen for at genbruge vand i produktion og rengøring er at kunne dokumentere, hvor godt vandbehandlingsmetoderne virker, og at kunne vurdere sundhedsrisici og kvalitetsforhold forbundet med brugen af det behandlede vand. Metoder til monitorering af kvaliteten af det behandlede vand vil blive udviklet og anvendt. Udgangspunktet er en grundlæggende forståelse af de mikrobiologiske udfordringer ved vandbehandling og -opbevaring, ved fødevareproduktion, og i det færdige produkt. Dette omfatter også vandkvaliteten i form af f.eks substrat for mikroorganismer, der kan give mikrobiel vækst under opbevaring og derved påvirke stabiliteten af vandet. Effekten af vandbehandlingen vil blive vurderet i forhold til behandlingsmetoder, relevante risici og videre anvendelse.
Ambitionen er at erstatte laboratorieanalyser med on-site kvalitetssikring, der muliggør hurtige og sikre “go/no-go”-beslutninger. Dette vil ske ved brug af online-sensorer, ved spektroskopi og multivariat-analyse samt anvendelse af HACCP for genbrug af vand.

Mål for WP6

  • At levere værktøjerne, der muliggør sikker genanvendelse af vand i fødevareindustrien.

WP6-leder

Hans Jørgen Albrechtsen

Professor, DTU Miljø