Fyrtårne og ‘Best Practice’

WP7 Fyrtårnsprojekter og ‘best practice’

I denne arbejdspakke arbejdes på at få udbredt vand- og energibesparende løsninger i de fire fødevaresektorer. ’Best practice’-løsninger vil blive identificeret og yderligere dokumenteret som business cases og efterfølgende udbredt bredt i de fire fødevaresektorer.

Nye vandgenbrugskoncepter og tekniske løsninger baseret på modne teknologier og solide business cases identificeres og implementeres i større eller fuld skala i fyrtårnsprojekter i fødevareindustrien.

Mål for WP7

• At reducere vandforbruget med 15-30% i 20-25 fødevarevirksomheder via implementering af ’best practice’-løsninger samt gennem nye løsninger og koncepter til vandgenbrug demonstreret i fyrtårnsprojekter.

WP7-leder

Dominik Dominiak

Senior Water Treatment Specialist, Grundfos