Forretning

 

WP8 Forretningsmodeller og kommercialisering

I denne arbejdspakke udvikles forretningsmodeller og –scenarier, der understøtter og stimulerer fremtidige investeringer i og kommercialisering af ny vandeffektiv industriel produktion nationalt og internationalt. Arbejdspakken vil også støtte kommercialiseringen gennem målrettet udbredelse af teknologi og værktøjer til andre vandforbrugende industrier.

Mål for WP8

  • Identificere generiske omkostninger og value drivers
  • Udvikle en generisk forretningsmodel-skabelon til fyrtårnsprojekter og samarbejder (f.eks industriel symbiose), der understøtter forretningsudvikling og samtidig reducerer forbrug af vandressourcer og driftsomkostninger på lang sigt
    • Teste og modificere nye forretningsmodeller i samarbejde med både leverandører, relevante partnere og købere af vandeffektive løsninger – i en national og international sammenhæng
    • formidle og kommercialisere løsninger til de involverede fødevaresektorer gennem OEM og VAR partere og relevante værdikæder
    • Støtte kommercialisering gennem udbredelse af teknologi, værktøjer og modeller til andre industrielle sektorer

WP8-leder

Knud Erik Hilding-Hamann

Centerchef, Teknologisk Institut