Aktiviteter

DRIP samler danske styrkepositioner inden for fødevareproduktion og vandteknologi i et fokuseret partnerskab med otte arbejdspakker.

SIKKERHED – WP1

Vi skal dokumentere, at vi kan anvende de udviklede løsninger uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed og – kvalitet. Dansk og international regulering og lovgivning kan indeholde barrierer for højere vandeffektivitet og vandgenbrug i fødevareindustrien. I WP1 dokumenteres hvor og hvordan vand kan genbruges i fødevareindustrien. Det er forudsætningen for udbredelsen af de vandeffektive løsninger.

MULIGHEDER
& SCENARIER – WP2

Nye muligheder og scenarier for vandbesparelser og – genbrug bliver kortlagt, udviklet, evalueret og prioriteret. Værktøjer til identifikation af potentialer for højere vandeffektivitet og mulige løsninger vil samtidig blive udviklet.

TEKNOLOGIER –          WP3, WP4, WP5

I arbejdspakkerne 3, 4 og 5 udvikles og testes konkrete vandbesparende teknologier og scenarier.

WP3 har fokus på vandbesparende produktionslinjer og closed loops. WP4 fokuserer på rengøringsteknologier og –koncepter – processer, hvor der i dag ofte bruges store mængder vand. I WP5 arbejdes med løsninger til spildevandsbehandling, genbrug af vand til tekniske formål og i andre industrier (industriel symbiose).

MONITORERING
& KONTROL – WP6

WP6 giver værktøjerne til at dokumentere og muliggøre sikker genbrug af vand i fødevareindustrien, herunder risikoanalyse og monitorering.

FYRTÅRNE &
’BEST PRACTICE’ – WP7

Et større antal ’best practice’-løsninger med attraktive tilbagebetalingstider implementeres i en række fødevarevirksomheder. Samtidig demonstreres nye processer og udstyr i pilot- eller fuldskala i fødevareindustrien i fyrtårnsprojekter. Målet er en reduktion i vandforbruget på 15-30 %.

FORRETNING – WP8

Fokus på kommercialisering og udvikling af nye forretningsmodeller og – scenarier der understøtter investeringer i vandeffektiv produktion.