Lad os bare sige det som det er…

Vand som ren ressourse er noget, vi har lånt. Vi skylder vores kommende generationer at give det videre, så de kan give det videre…  – intet andet giver mening.

Vores mål er at udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologiske løsninger, der kan bidrage til at reducere vandforbruget i fødevareproduktionen med 15-30%.

DRIP – Danish partnership for Resource and water efficient Industrial food Production er et offentligt-privat partnerskab med fokus på vandeffektivitet i fødevareindustrien – en af de største vandforbrugende industrier i Danmark og globalt.

Partnerskabets ambition er, at fødevarevirksomheder kan producere mere med mindre vand. DRIP vil reducere vandforbruget hos globalt førende danske fødevarevirksomheder ved at udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologiske løsninger og koncepter. Løsninger, der kan medvirke til, at der bruges væsentligt mindre grundvand og i stigende omfang bruges renset genbrugsvand uden at gå på kompromis med produktkvalitet og fødevaresikkerhed. De udviklede teknologier bliver i partnerskabet testet direkte i fødevareproduktionen i pilot- eller fuldskala. Målet er en reduktion i vandforbrug på 15-30 %.

Når teknologierne er udviklet, er det ambitionen, at de skal skabe nye eksportsucceser for dansk teknologi og viden på vandområdet samtidig med, at fødevareindustriens konkurrenceevne bliver forbedret.

Partnerskabet består af en række fødevarevirksomheder og teknologileverandører, tre universiteter og to GTS-institutter. Samtidig er Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen med som associerede partnere. Partnerskabet blev indledt den 1. marts 2015 med en investering på DKK 50m fra Innovationsfonden og DKK 48m fra de deltagende parter over en femårig periode.

 

Vision

I 2025 er de mest konkurrencedygtige vandforbrugende industrier dem, der anvender en ’water-fit-for-purpose’-tankegang og arbejder hen mod meget effektiv udnyttelse af vand, fx gennem lukkede kredsløb, støttet af førende teknologiudbydere, med det krævede niveau af fødevarekvalitet og –sikkerhed og i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Forløber præsenterer resultater

Som forløber for DRIP blev der fra 2013-2016 gennemført et projekt Vandeffektive Mejerier med deltagelse af en række mejerier, teknologileverandører, videnpartnere og myndigheder og med DHI som leder. Projektets formål har været at nedbringe vandforbruget i...

læs mere

DRIP på DWF’s årsmøde

Den 30. januar 2018 var DTU vært for Danish Water Forums årsmøde. Og en række resultater fra DRIP blev præsenteret i fire indlæg, som både gav eksempler på arbejdet med konkret at genbruge vand hos fødevarevirksomhederne og mere generelle analyser og koncepter...

læs mere

Effektiv udnyttelse af vandressourcen

Cirkulær økonomi er et af de begreber, som fanger tidsånden netop nu, og som har store potentialer, der kan flytte produktionsdanmark i en langt mere bæredygtig retning. Her har den danske fødevareklynge en unik styrkeposition. L&F lancerer derfor en række...

læs mere

Nøgletal

Virksomheder

Universiteter og GTS-institutter

Samlet budget, DKKm

Investering fra Innovationsfonden, DKKm

Aktiviteter

DRIP samler danske styrkepositioner i et fokuseret partnerskab med otte arbejdspakker.

AKTIVITETER

Resultater

DRIP arbejder for nye attraktive løsninger, der reducerer vandforbruget.

RESULTATER

Partnerskabet

DRIP samler danske styrkepositioner inden for fødevareproduktion og vandteknologi.

PARTNERSKABET

Arkiv

DRIP – Nyheder og presse.

ARKIV

Info

Kontakt DRIP for yderligere information.

INFO